8 grudnia 2011 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jednym z prelegentów będzie Grzegorz Młynarczyk, Partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal, który wygłosi odczyt na temat „Ograniczenia w stosowaniu przez władze podatkowe przepisów dot. szacowania dochodu podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi w świetle zmienionych wytycznych OECD”.