Mechanizm pozwalający gminom na zakup nowych lokali na dogodnych warunkach może okazać się dla nich atrakcyjny. Szczególnie dla gmin, które borykają się z problemem zakwaterowania osób, które nie mają własnego lokalu.

Gminy uzyskają dostęp do zasobu nowych mieszkań na preferencyjnych warunkach

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne. Przewiduje on ułatwienia w realizacji zabudowy mieszkaniowej na gruntach przeznaczonych na obiekty handlowe oraz budynki biurowe. Niezależnie od postanowień planu miejscowego czy studium. Na rozwiązaniu tym mogą zyskać także gminy.

Rezygnacja z pozwolenia na budowę

Projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne przewiduje, że dla przebudowy budynków biurowych i handlowych nie będą wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Warunkiem jest, aby przebudowa budynku pozostawała w związku ze zmianą sposobu jego użytkowania.

Dotyczy to także przebudowy przegród zewnętrznych budynku. Wyjątkiem są elementy konstrukcyjne budynku, jako kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników. W przypadku ich przebudowy nadal wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Powyższego rozwiązania nie będzie można zastosować w stosunku do budynków i obszarów objętych formami ochrony zabytków.

Całość artykułu dostępna jest w serwisie kancelarie.rp.