Kolejne państwa uruchomiły krajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych. W przypadkach bardziej skomplikowanych struktur np. spółek z kapitałem zagranicznym dostęp do tych rejestrów może okazać się niezbędny.

Dlaczego?

  • Odpis z rejestru beneficjentów rzeczywistych zagranicznego podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej spółki zgłaszanej do CRBR to jeden z podstawowych dokumentów, który powinien znaleźć się w wewnętrznej dokumentacji dotyczącej procesu identyfikacji jej beneficjenta rzeczywistego.
  • Instytucje obowiązane (np. notariusze, banki) coraz częściej żądają od polskich spółek przedłożenia odpisu z rejestru beneficjentów rzeczywistych zagranicznego podmiotu wchodzącego w skład ich grupy kapitałowej.

Docelowo ma funkcjonować system integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych. w ramach tej usługi będą stopniowo łączone rejestry beneficjentów rzeczywistych wszystkich państw UE, jak również Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Nie wiadomo jednak kiedy to rozwiązanie zostanie w pełni wdrożone. Do tego czasu warto więc wiedzieć gdzie szukać niezbędnych dokumentów i informacji. Poniżej przedstawiamy wykaz państw oraz adresy stron internetowych, na których znajdą Państwo krajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych.

 

Austria https://wieregms.bmf.gv.at/at.gv.bmf.wiereg-p/wiereg?execution=e1s1
Belgia https://finance.belgium.be/en/E-services/register-beneficial-owners
Bułgaria https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg
Chorwacja https://rsv.fina.hr/RSV-javnost/login
Cypr https://www.companies.gov.cy/en/services/451
Czechy https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
Dania https://datacvr.virk.dk/
Estonia https://ariregister.rik.ee/
Finlandia https://www.prh.fi/en/kaupparekisteri/beneficial_owner_details/information_services_and_details.html
Francja https://data.inpi.fr/
Grecja https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon
Hiszpania https://sede.registradores.org/site/mercantil
Holandia https://www.kvk.nl/bestellen/#/?productfilter=ubo
Islandia https://www.skatturinn.is/fyrirtaekjaskra/#tab1
Irlandia https://rbo.gov.ie/
https://www.revenue.ie/en/crbot/index.aspx
Łotwa https://info.ur.gov.lv/
Litwa https://www.registrucentras.lt/savitarna/
Luksemburg https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/IndexActionNotSecured.action?time=1641918138801&loop=1
Malta https://registry.mbr.mt/ROC/index.jsp#companySearch.do?action=companyDetails
Niemcy https://www.transparenzregister.de/
Polska https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj
Portugalia https://rcbe.justica.gov.pt/Autenticacao?ReturnUrl=%2fConsulta
Rumunia https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
Słowacja https://rpo.statistics.sk/rpo/#login
Słowenia https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english
Szwecja https://bolagsverket.se/pb/etjanster/verklig-huvudman
Węgry https://nav.gov.hu/
Włochy https://italianbusinessregister.it/  https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

 

Część z tych rejestrów jest powszechnie dostępna i bezpłatna. Do niektórych z nich dostęp jest jednak płatny i ograniczony (tzn. aby uzyskać dostęp, należy wykazać uzasadniony interes).