Zagraniczne rejestry przedsiębiorców

Rejestry przedsiębiorców w Unii Europejskiej są prowadzone na poziomie krajowym, a każde państwo członkowskie posiada własny rejestr przedsiębiorców.

Podstawowa funkcja wszystkich takich rejestrów polega na rejestrowaniu, analizowaniu i przechowywaniu informacji na temat podmiotów gospodarczych, takich jak ich forma prawna, siedziba, kapitał, czy przedstawiciele prawni, oraz na publicznym udostępnianiu tych informacji.

Od czerwca 2017 r. rejestry działalności gospodarczej państw UE zostały połączone i można w nich prowadzić wyszukiwania. Dzięki temu można wyszukać informacje na temat spółek zarejestrowanych w dowolnym państwie UE, w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Aby móc odnaleźć danego przedsiębiorcę w UE, możemy skorzystać z dwóch źródeł:

Europejski rejestr przedsiębiorców

Europejski Rejestr Przedsiębiorców to organizacja integrująca krajowe rejestry przedsiębiorstw. Organizacja ta ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o działających na terenie Europy podmiotach gospodarczych. Na podstawie porozumienia o wymianie informacji kraje te zobowiązane są do wzajemnego udzielania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach działalności gospodarczej.

Z EBR mogą korzystać obywatele, przedsiębiorcy i organy publiczne. Usługa jest jednak w przypadku wielu krajów płatna. Niektóre kraje udostępniają dane rejestrowe bezpłatnie, a do innych dostęp jest płatny, zakres uzyskiwanych informacji różni się w zależności od danego kraju. Poniżej przedstawiamy adres strony internetowej, na której znajdą Państwo wspomnianą wyszukiwarkę oraz listę dostępnych rejestrów według krajów.

Link do rejestru: https://ebr.lv/pl

Europejski portal e-sprawiedliwość

Portal E-SPRAWIEDLIWOŚĆ ma za zadanie dostarczać informacji pochodzących z rejestrów handlowych wszystkich państw członkowskich UE, jak również z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Nie wszystkie państwa członkowskie są obecnie włączone, jednak na stronie podane są linki do poszczególnych rejestrów krajowych, które nie zostały jeszcze dołączone do systemu zintegrowanego. Poniżej przedstawiamy adres strony internetowej oraz listę państw, do których rejestrów portal umożliwia dostęp.

  • Adres strony internetowej z wyszukiwarką znajduje się tutaj.
  • Adres strony internetowej z dostępami do poszczególnych krajów wraz z opisami rejestrów znajduje się tutaj.

 

 

Państwo Rejestr działalności gospodarczej
Austria Österreichisches Firmenbuch/Official Business Register

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/e-government/firmenbuch/die_firmenbuchdatenbank~2c9484852308c2a601240b693e1c0860.de.html

Belgia Kruispuntbank van Ondernemingen/Banque-Carrefour des Entreprises/ Zentrale Unternehmensdatenbank

https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=en

Bułgaria Търговски регистър/Commercial Register

https://portal.registryagency.bg

Chorwacja Sudski registar/Court Register

https://sudreg.pravosudje.hr/

Republika Czeska Verejny restrik (obchodni rejstrik)/Public Register (Commercial Register)

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Cypr Έφορος Εταιρειών/Registrar of Companies

http://www.mcit.gov.cy/

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Dania Erhvervsstyrelsen/Danish Business Authority

https://datacvr.virk.dk

Estonia Äriregister/Commercial Register

https://ariregister.rik.ee/eng

Finlandia Patentti-ja Rekisterihallitus/Finnish Patent and Registration Office

https://www.prh.fi/en/index.html

Francja Registre du Commerce et des Sociétés/Business Register

https://www.infogreffe.com/

Niemcy Handelsregister/Business Register

https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do?language=en

Unternehmensregister/Commercial Register

https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en

Grecja Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)/Greek (Hellenic)

http://www.businessportal.gr/home/index_en

Węgry Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer/

Company information system

https://occsz.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

Islandia Fyrirtækjaskrá RSK/ Register of Enterprises

https://www.rsk.is/english/individuals/

Irlandia The Companies Registration Office – an Oifig um Chlarú Cuideachtaí

https://www.cro.ie

Włochy Registro delle imprese/Business Register

https://italianbusinessregister.it

Łotwa Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs/Register of Enterprises of The Republic of Latvia

https://www.ur.gov.lv/en/

Liechtenstein Amt für Justiz – Handelsregister/Commercial Register

https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml

Litwa Juridinių asmenų registras/Register of Legal Entities

https://www.registrucentras.lt

Luksemburg Registre de commerce et des sociétés/Trade and Companies Register

https://www.lbr.lu

Malta Registru tal-Kumpaniji ta’Malta/Registrar of Companies Malta

https://mbr.mt/

Niderlandy Handelsregister/Business Register

https://www.kvk.nl/english/ordering-products-from-the-commercial-register/

Norwegia Foretaksregisteret/Register of Business Enterprises

https://www.brreg.no/home/

Polska Krajowy Rejestr Sądowy/ National Court Register

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

Portugalia Registo Comercial/Commercial Register

https://irn.justica.gov.pt/

Rumunia Oficiul National al Registrului de Comert/National Trade Register Office

https://www.onrc.ro/index.php/en

Słowacja Obchodný register

http://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en

Słowenia Poslovni register Slovenije/Slovenian Business Register

https://www.ajpes.si/prs/Default.asp?language=english

Hiszpania Colegio de registradores

https://www.registradores.org

Szwecja Bolagsverket/Swedish Companies

http://www.bolagsverket.se/en