Nieruchomości objęte granicami SSE mogą być nabywane przez zarządzającego strefą z wykorzystaniem prawa pierwszeństwa.

We wrześniu 2018 r. zaczął obowiązywać pakiet przepisów wdrażających ustawę z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Można się spodziewać, że nowe regulacje zwiększą zainteresowanie przedsiębiorców możliwością uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie pod hasłem „cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Anny Wieczorek i radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Łukasza Lubaszki dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.