Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wczoraj wyrok ważny dla osób, które fiskus ukarał lub zamierza ukarać za ukrywanie zarobków przed opodatkowaniem. Sędziowie uznali za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis wskazujący podstawy obciążania przychodów pochodzących z nieujawnionych źródeł lub niemających pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach 75-procentowym domiarem.