Agnieszka Szemiel

Asystentka

języki:
Polski, Angielski

tel.: (71) 717 80 52

Agnieszka Szemiel

Życiorys

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz seminarzystka w Katedrze Prawa Cywilnego. W szczególności interesuje się prawem medycznym i prawem obrotu nieruchomościami. Swoje zainteresowania pogłębia w Naukowym Kole Cywilistów oraz w SKN Prawa Biomedycznego. Z kancelarią prawną SENDERO Tax & Legal związana jest od 2018 roku. Zajmuje się realizowaniem zadań zleconych przez prawników, polegających zarówno na wykonywaniu czynności merytorycznych, jak również administracyjno-technicznych.