Anna Pawlikowska – Strach

Radca prawny

języki:
Polski, Angielski

Anna Pawlikowska – Strach

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, a także w podatku od towarów i usług. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych, sporządzaniu odwołań, skarg, skarg kasacyjnych, reprezentowaniu przed sądami administracyjnymi. Uczestniczy w realizacji przeglądów podatkowych.

Życiorys

Do zespołu SENDERO Tax & Legal dołączyła w 2019 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2013 r. wpisana na listę radców prawnych.