Anna Tadla-Majcherek

Radca prawny

języki:
Polski, Angielski

tel.: (71) 717 80 20

Anna Tadla-Majcherek

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Posiada szeroką, specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych, zdobytą dzięki wieloletniej obsłudze prawnej świadczonej zarówno na rzecz zamawiających (przede wszystkim uczelni i jednostek samorządu terytorialnego), jak i wykonawców (działających w różnych branżach, także ubiegających się o zamówienia sektorowe). Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, dokonywaniem analizy poprawności podejmowanych przez nie działań (pomocą prawną w relacjach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym) oraz wspieraniem pod względem legalności procesu decyzyjnego organów tych podmiotów. Uczestniczyła w przygotowaniu licznych opinii, ekspertyz i analiz prawnych (przeglądów typu due diligence) dotyczących głównie spraw z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń  gospodarczych, w tym ubezpieczeń na życie, prawa pracy i prawa handlowego. Wspomaga procesy nawiązywania współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym polegające na szerzeniu idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, przekazywaniu wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz wzbogacaniu możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

Życiorys

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Podyplomowe Studia Ubezpieczeń). Zawód prawnika wykonuje od 1999 roku, a tytuł radcy prawnego uzyskała w 2006 r. W latach 2001-2006 była pracownikiem, w tym kierownikiem działu prawnego, jednej z publicznych uczelni we Wrocławiu. W latach 2006-2007 związana z kancelarią prawną Wierzbowski Eversheds sp.k. Od 2007 roku świadczyła usługi prawnicze prowadząc własną kancelarię radcy prawnego. Od 1999 roku udziela pomocy prawnej kilku wrocławskim organizacjom non-profit.