Michał Wykurz

Doradca podatkowy

języki:
Polski, Angielski

tel.: (71) 717 80 39

Michał Wykurz

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Specjalizuje się w prowadzeniu rozliczeń klientów na gruncie podatku od towarów i usług (VAT compliance) oraz obsłudze sprawozdawczości na potrzeby systemu INTRASTAT (INTRASTAT compliance) oraz w zagadnieniach związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również udział w audytach podatkowych z zakresu VAT i CIT oraz przygotowywanie komentarzy podatkowych, pism procesowych, dokumentacji cen transferowych i wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Życiorys

Współpracuje z SENDERO Tax & Legal od marca 2013 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe odbywając praktyki w spółkach kapitałowych, co zaowocowało propozycją stałego zatrudnienia. W latach 2010 – 2012 kierował działem sprzedaży w przedsiębiorstwie dostarczającym rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w roku 2016.