Michał Wykurz

Doradca podatkowy

języki:
Polski, Angielski

tel.: (71) 717 80 39

Michał Wykurz

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Zajmuje się doradztwem podatkowym w pełnym zakresie merytorycznym, niemniej jego specjalizacja obejmuje podatek VAT, tematykę Jednolitych Plików Kontrolnych, regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz wybrane zagadnienia z zakresu CIT i PIT. Jego doświadczenie zawodowe uwzględnia m.in.:

 • przygotowywanie opinii i komentarzy podatkowych,
 • sporządzanie zażaleń, odwołań, ponagleń, wniosków, skarg i innych pism w imieniu klientów,
 • reprezentowanie klientów w sporach z administracją podatkową, w tym ramach postępowań sądowoadministracyjnych,
 • rejestrację dla celów VAT i prowadzenie rozliczeń zagranicznych klientów na gruncie VAT (VAT compliance) oraz bieżące doradztwo w tym zakresie,
 • rejestrację na potrzeby INTRASTAT oraz obsługę sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT (INTRASTAT compliance),
 • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • prowadzenie audytów (przeglądów) podatkowych,
 • prowadzenie szkoleń o tematyce podatkowej dla personelu księgowego,
 • dyżury podatkowe w siedzibie klienta,
 • udział w interdyscyplinarnych projektach z pogranicza prawa podatkowego oraz prawa pracy, prawa bilansowego i regulacji dotyczących statystyki publicznej,
 • publikacje artykułów i udzielanie wywiadów w prasie ekonomiczno-prawnej (dziennik RZECZPOSPOLITA, Puls Biznesu).

Życiorys

Z Sendero Tax & Legal współpracuje od marca 2013 r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe odbywając praktyki w spółkach kapitałowych, co zaowocowało propozycją stałego zatrudnienia. W latach 2010-2012 kierował działem sprzedaży w przedsiębiorstwie dostarczającym rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Związany z branżą doradztwa podatkowego od marca 2013 r. Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w roku 2016.