Piotr Rolka

Aplikant radcowski

języki:
Polski, Angielski

tel.: 71 356 39 98

Piotr Rolka

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z nieruchomościami. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla firm deweloperskich oraz kancelarii świadczących pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów o profilu deweloperskim. Zapewniał wsparcie w zakresie licznych postępowań sądowych i administracyjnych oraz obsługi korporacyjnej grup kapitałowych. Do zakresu jego obowiązków należała również kompleksowa obsługa prawna najmu powierzchni komercyjnych.

Życiorys

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2010 r. zdobywa doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej rynku nieruchomości oraz bieżącej obsługi prawnej grup kapitałowych i przedsiębiorstw. Do SENDERO Tax & Legal dołączył w 2020 r.