Zofia Brylińska – Karpicz

Radca prawny

języki:
Polski, Niemiecki, Angielski, Hiszpański

tel.: (71) 717 80 50

Zofia Brylińska – Karpicz

Specjalizacje

Doświadczenie / projekty

Występuje jako pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych. Doradza międzynarodowym korporacjom w zakresie ich bieżącej działalności, władając biegle językiem niemieckim i angielskim. Doradza głównie w obszarze prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa konsumentów, prawa żywnościowego oraz zagadnień prawa cywilnego i gospodarczego. Jej doświadczenie prawne obejmuje również prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych, udział w projektach restrukturyzacyjnych, opracowywanie opinii prawnych oraz tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

Życiorys

Radca prawny od roku 2015. W 2012 r. uzyskała tytuł Magister Legum (LL.M.) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw, przede wszystkim z kapitałem zagranicznym.