Zgłaszanie roszczeń: zawarcie w umowie o roboty budowlane klauzuli, która określa 28-dniowy termin do zgłaszania roszczeń pod rygorem braku wynagrodzenia, nie jest skuteczne. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Pełna treść orzeczenia dostępna tutaj.