Zgłaszanie sprawozdań finansowych – dalsze zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza kolejne zmiany w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowela Ustawy o KRS dotyczy przede wszystkim zasad zgłaszania dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zmiany przewidują szerszy krąg osób upoważnionych. Zmiana istotna, rozszerzająca krąg osób uprawnionych do zgłoszenia dokumentów finansowych drogą elektroniczną na prokurentów oraz zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Regulacja ta stanowi też wyjątek od ogólnych reguł reprezentacji przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Zmiany dopuszczają również zgłoszenie kopii dokumentów finansowych sporządzonych przed 30 września 2018 r. Oznacza to m.in. że zaległe sprawozdania finansowe sporządzone w formie papierowej przed 30 września 2018 r. mogą także po tej dacie zostać zgłoszone w formie kopii podpisanych w sposób określony w art. 19e ust. 2 Ustawy o KRS.

Więcej na ten temat tutaj.