Spory, postępowania sądowe i administracyjne

Kancelaria prawna SENDERO Tax & Legal od ponad 10 lat zapewnia profesjonalne wsparcie w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Zespół naszych doświadczonych radców prawnych i adwokatów z sukcesami reprezentuje przedsiębiorców na każdym etapie negocjacji i mediacji, przy rozstrzyganiu sporów oraz w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Do naszych usług należy m.in.:

 • Przygotowanie i wsparcie Klienta w zakresie negocjacji oraz mediacji.
 • Pomoc przy zawarciu ugody.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w postępowaniach arbitrażowych.
 • Koncyliacyjne rozstrzyganie sporów, ugody i mediacje.
 • Zastępowanie Klienta w sprawach cywilnych, w tym sprawy pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
 • Zastępowanie Klienta w procesach z pracownikami.
 • Reprezentowanie praw wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, egzekucyjnych i zabezpieczających.
 • Wsparcie w przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji.
 • Wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.
 • Postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach dot. zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami okręgowymi.
 • Reprezentowanie wykonawców, jak i zamawiających, w sporach z tytułu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kontakt:

Paweł Michalski

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 24

Rafał Kania

Radca prawny

tel.: (71) 717 80 26

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x