Dochodzenie roszczeń za chorobę zawodową: 23 sierpnia w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. To pracodawca odpowiada za chorobę zawodową. Autorką jest Małgorzata Mroczkowska – radca prawny SENDERO Tax & Legal. Materiał poświęcony jest chorobom zawodowym oraz dochodzeniu roszczeń od pracodaców, w tym agencji zatrudnienia. Instytucje rynku pracy nie powinny rozmywać odpowiedzialności z tego tytułu na podmioty trzecie, niebędące formalnymi pracodawcami. Za naruszenie np. zasady równego traktowania w zakresie warunków pracy, pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania nie od pracodawcy użytkownika, lecz od agencji zatrudnienia. Pełna treść artykułu dostępna jest na internetowym serwisie dziennika oraz tutaj.