Aby spółka mogła skorygować ceny transferowe, musi w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy korekta, ustalać ceny z podmiotami powiązanymi na takich samych zasadach jak z niezależnymi.

Obowiązki jakie zostały nałożone w zakresie raportowania wymuszają na podatnikach konieczność udostępniania istotnych danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanych. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że dane zawarte w raporcie TPR będą służyły celom statystycznym. W tym m.in. lepszemu typowaniu podmiotów do kontroli. Biorąc to pod uwagę rozsądne wydaje się rozpoczęcie procesu sporządzania dokumentacji możliwie wcześnie. Takie działanie pozwoli podjąć w odpowiednim czasie decyzję o ewentualnej korekcie cen transferowych, jeśli wyniki będą odbiegać od rynkowych. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie korekty cen transferowych, podatnicy teoretycznie powinni posiadać większą pewność rozliczania takich korekt, przynajmniej w zakresie podatku dochodowego.

Więcej na ten temat w artykule doradcy podatkowego Andrzeja Jagiełło w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.