Jeśli rozwiązanie spółki następuje bez przeprowadzania likwidacji, wspólnicy mogą umówić się na podział jej majątku w naturze, bez konieczności jego wcześniejszego spieniężania.

Podjęcie przez wspólników decyzji o rozwiązaniu spółki komandytowej nie zawsze łączy się z koniecznością przeprowadzenia jej likwidacji. Przyjęcie przez wspólników spółki komandytowej uchwały o rozwiązaniu spółki nie skutkuje tym, że natychmiast przestaje ona istnieć. Ustanie bytu spółki następuje – co do zasady – dopiero po przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku spółki komandytowej (podobnie jak w przypadku spółki jawnej i spółki partnerskiej) przepisy o postępowaniu likwidacyjnym mają jednak charakter dyspozytywny.

 

Pełna treść artykułu radcy prawnego Marzeny Zaremby dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.