Wynagrodzenia: odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy nie jest jednoznaczna.

Nie wystarczy posłużyć się sformułowaniem „kaucji gwarancyjnej”, aby można było uznać, że mamy do czynienia z umową kaucji.

W procesie budowlanym inwestor wraz z wykonawcą odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne podwykonawcy. Czy w ramach tej solidarnej odpowiedzialności inwestor odpowiada również za zwrot kaucji gwarancyjnych, które wykonawca potrącił z tego wynagrodzenia? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Pełna treść artykułu radcy prawnego, partnera SENDERO Tax & Legal Anny Wieczorek dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.