Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń wspólnika po staremu.

Nowa interpretacja nie powinna niepokoić spółek, w których funkcje członków zarządu pełnią nieodpłatnie udziałowcy lub pracownicy udziałowców. Poruszenie wśród podatników wywołała informacja o wydaniu nowej – niekorzystnej – interpretacji indywidualnej, dotyczącej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku pełnieniem obowiązków przez udziałowca bez wynagrodzenia. Wszystko wskazuje jednak na to, że nowa interpretacja nie oznacza zmiany poglądu organów podatkowych na temat konsekwencji podatkowych pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Michała Wodzickiego dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.