Umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna. Zbyt często wymianę danych pomiędzy firmami uzależnia się od podpisania odpowiedniej umowy i niesłusznie zawarcie jej traktuje się jako warunek dalszej współpracy stron.

Można zaobserwować tendencję zbyt pochopnego łączenia wymiany danych pomiędzy firmami z koniecznością zawarcia umowy powierzenia regulowanej przez art. 28 RODO. Zupełnie niesłusznie konieczność zawarcia takiej umowy traktuje się jako zasadę, warunek dalszej współpracy stron. Tymczasem obowiązek zawarcia umowy powierzenia nie pojawia się zawsze w przypadku, gdy partnerzy biznesowi udostępniają sobie nawzajem dane osobowe. Aktualizuje on się wyłącznie wtedy, gdy jeden z partnerów realizuje wyłącznie cele przetwarzania danych osobowych drugiego i na jego rzecz.

Pełna treść artykułu radcy prawnego Szymona Szurgacza dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.