4 sierpnia w dodatku DOBRA FIRMA dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł pod tytułem Usługi na odległość bez kasy fiskalnej. Autorem jest Michał Wykurz – doradca podatkowy SENDERO Tax & Legal. Artykuł dotyczy wyjątków od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Dotyczy to lekarzy, prawników i doradców podatkowych wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Pomimo zawężania kręgu czynności i podmiotów zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, prawodawca przewidział jednak wyjątek umożliwiający skorzystanie z preferencji. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie. Prawnicy, doradcy podatkowi i lekarze sporadycznie obsługujący klientów indywidualnych nie muszą już rezygnować z tego aspektu działalności wyłącznie z uwagi na brak kasy fiskalnej. Z drugiej strony możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniono od otrzymania zapłaty przelewem i prowadzenia odpowiedniej ewidencji – co umożliwia władzom podatkowym weryfikację rzetelności rozliczeń podatnika. Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie dziennika – tutaj.