Wspólnikom ma być łatwiej niż to było dotychczas podejmować uchwały wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

3 września weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych przewidująca możliwość przeprowadzania tzw. e-zgromadzeń sp. z o.o. Ustawodawca dostrzegł, że przeprowadzanie zgromadzeń wspólników w tradycyjny sposób stanowi często problem techniczny i organizacyjny. Jest to szczególnie istotne w przypadku wspólników będących podmiotami zagranicznymi lub przebywających poza Polską. Zapewnienie udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma ułatwić udziałowcom aktywne wykonywanie ich praw korporacyjnych. Ustawodawca nie narzucił też spółkom żadnych konkretnych rozwiązań technicznych ani form, w jakich mają przeprowadzać e-zgromadzenia.

 

Więcej na ten temat w artykule adwokat Katarzyny Widłok w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.