Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdują się one w momencie dostawy. Polska spółka przemieszcza towary z terytorium Polski do własnego magazynu zlokalizowanego w państwie trzecim (USA). Towary są następnie sprzedawane na rzecz amerykańskich nabywców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2018 r. (0115- KDIT1-3.4012.849.2017.2.MD) czy tego rodzaju transakcja podlega w Polsce opodatkowaniu VAT jako eksport towarów. Z wnioskiem o interpretację wystąpił polski podatnik VAT (spółka) niezarejestrowany w USA na potrzeby podatku o podobnym charakterze.

Pełna treść artykułu dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma oraz tutaj.