Rozliczanie VAT od usług inspekcji gazociągu i badania dna morskiego wzbudza liczne wątpliwości – zwłaszcza wtedy, gdy gazociąg przebiega przez wody kilku różnych Państw. Przeanalizowaliśmy konsekwencje podatkowe takiego świadczenia, a następnie wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor KIS uznał nasze stanowisko w całości za prawidłowe (interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1 2.4012.497.2023.2.PRP z 13 lipca 2023 r.).