W dniach 16-18 listopada 2007 roku w Krzyżowej koło Świdnicy odbyło się coroczne spotkanie przedsiębiorców i samorządowców – jedno z największych spotkań samorządowo-biznesowych w Polsce.

Tegoroczną edycję Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego zorganizowano pod hasłem „Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie”. Jednym z podmiotów współprzygotowujących tegoroczna edycję Forum było Sendero Tax & Legal. Artur Wolny – partner w dziale doradztwa podatkowego Sendero Tax & Legal – współprowadził jedną z grup problemowych obradujących w trakcie Forum – grupę „Kreatywny Biznes”.