Z przyjemnością informujemy o sukcesie, jaki odniósł zespół Sendero Tax & Legal przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sporze dotyczącym przesłanek zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Spór dotyczył ustalenia czy wszczęcie postępowania karnoskarbowego „w sprawie” i jego prowadzenie przed przedstawieniem zarzutów konkretnej osobie jest wystarczające do zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.