Krajowa Izba Radców Prawnych przygotowała informacje dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy.
W poradniku znajdują się odpowiedzi na podstawowe problemy prawne – kto może opuścić Ukrainę, jakie są warunki wjazdu do Polski oraz gdzie można szukać wparcia. Informacje są dostępne w językach polskim, angielskim ukraińskim oraz rosyjskim.

Державна палата юристконсультів підготувала інформацію щодо в’їзду та перебування в Польщі для громадян України.
В інформаторі подано відповіді на основні юридичні питання – хто може виїхати з України, які умови для в’їзду до Польщі та де шукати підтримки. Інформація доступна польською, англійською, українською та російською мовами.