Z przyjemnością informujemy, że do grona specjalistów w Sendero Tax & Legal dołączyła Monika Bilska – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana dotychczas m.in. z LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy oraz Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego.