Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że nasi doradcy podatkowi uzyskali dla swojego szwajcarskiego Klienta zwrot VAT w ramach procedury VAT REFUND. Kwota zwrotu to prawie 1 milion złotych!

Sprawa była dość skomplikowana, a możliwość uzyskania zwrotu VAT nieoczywista. Specyfika sytuacji polegała przede wszystkim na tym, że kwoty podatku VAT, których zwrotu domagał się Klient we wniosku VAT-REF składanym do 30 września 2023 r., dotyczyły zakupów dokonanych przez niego m. in. w latach 2019 – 2021.

Jak natomiast wynika z przepisów, wniosek VAT-REF należy złożyć najpóźniej do 30 września roku następującego po roku podatkowym, w którym zakupione zostały towary lub usługi, których ten wniosek dotyczy. Zatem w momencie składania przez Klienta wniosku VAT-REF, terminy na złożenie wniosków dotyczących zakupów dokonanych w latach 2019 – 2021, już minęły.

Jednak dzięki staraniom naszych doradców podatkowych – Klient uzyskał zwrot VAT w pełnej wysokości.

Sprawę prowadziła Monika Bilska – doradczyni podatkowa specjalizująca się m. in. w kontrolach i postępowaniach podatkowych.