Termin: 7 grudnia | 09:30-13:15

Miejsce: Centrum Szkoleniowe INNOVATION PARK ul. Villardczyków 17 Wałbrzych

Rejestracja: https://bit.ly/47HnccH

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za dany rok przygotowywane jest z pewnym opóźnieniem. Zazwyczaj pojawia się po wakacjach roku następnego. Dlatego końcówka roku jest najlepszym czasem na to, by to sprawozdanie omówić.
Podczas spotkania pokażemy uczestnikom, dlaczego warto sięgać do tego dokumentu. Stanowi on również swego rodzaju drogowskaz – bo pokazuje kierunki działań Państwowej Inspekcji Pracy.
Spotkanie organizujemy we współpracy z Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
Zapraszamy do rejestracji!