Opłata za rezygnację z niedochodowej działalności jest kosztem podatkowym. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy o zarządzanie nieruchomością w przypadku sprzedaży obiektu może być KUP, o ile celem wydatku jest ograniczenie strat (wyrok WSA w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 2017 r. sygn. III Sa/Wa 3832/16).

Więcej na ten temat tutaj.