Istotne orzeczenie SN. Sąd nie może orzec na innej podstawie prawnej niż wskazywana w pozwie, bez uprzedniego zwrócenia uwagi stronom, że ma taki zamiar. Pełen wyrok dostępny tutaj.