12 kwietnia w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Forum Cen Transferowych – panelu dyskusyjnego dotyczącego problematyki transakcji wewnątrzgrupowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli branży doradztwa podatkowego, biznesu i nauki. W organizowanym przez Ministerstwo Finansów spotkaniu SENDERO Tax & Legal reprezentowali Andrzej Jagiełło i Michał Wodzicki – specjaliści w zakresie cen transferowych.

W toku obrad Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły dotyczące długo oczekiwanego projektu przepisów wprowadzających uproszczoną procedurę wydawania APA (uprzednich porozumień cenowych). Przypominamy – zgodnie z przepisami, podatnicy posiadający porozumienie APA dotyczące danej transakcji nie są w odniesieniu do niej objęci limitem wydatków na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, procedura uzyskania uproszczonego porozumienia APA ma być w możliwie największym stopniu odformalizowana a porozumienia mają być wydawane dużo szybciej niż standardowe porozumienia APA.

W czasie Forum Ministerstwo ujawniło m.in., że:

  • co do zasady, decyzje w sprawie uproszczonej APA mają być wydawane w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. W praktyce jednak, termin ten będzie mógł być przedłużany przez organy podatkowe,
  • procedura będzie bazowała na oświadczeniu podatnika dotyczącym jego profilu funkcjonalnego oraz na ustandaryzowanym wniosku o wydanie porozumienia. Podatnik nie będzie zobowiązany do przedstawienia prognoz finansowych, na których oparte są kalkulacje,
  • wydane przez władze podatkowe porozumienia będą zawierały ściśle określone warunki krytyczne – tj. warunki, których spełnienie jest wymagane, by porozumienie działało (np. warunki dotyczące przedziału wartości transakcji w roku podatkowym),
  • decyzja APA będzie wiążąca od początku roku podatkowego, w którym złożono wniosek o APA,
  • porozumienia będą wydawane na okres trzech lat.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, projekt przepisów wprowadzających uproszczoną procedurę APA powinien zostać przedstawiony na przełomie kwietnia i maja.

Ponadto, w czasie Forum poruszono szereg tematów związanych z problematyką cen transferowych – w szczególności dotyczących przygotowywania analiz benchmarkingowych. Dyskutowano m.in. o:

  • konieczności przygotowywania analiz benchmarkingowych dla usług o niskiej wartości dodanej,
  • racjonalności obowiązku przygotowywania analiz wyłącznie w oparciu o dane polskich podmiotów,
  • trudnościach związanych z przygotowaniem analiz dla transakcji finansowych,
  • akceptowalnych korektach liczbowych wyników analiz,
  • elementach, które powinny być zawarte w opisie zgodności transakcji z warunkami rynkowymi (dokumencie, który należy przygotować w sytuacji, gdy nie jest możliwe przygotowanie analizy danych porównawczych).

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali otwarte podejście, z uwagą wysłuchując pytań i propozycji prelegentów, pozytywnie odnosząc się do wielu z nich. Elastyczna postawa przedstawicieli władz podatkowych i ich chęć dialogu z podatnikami napawa optymizmem. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona miała przełożenie na pracę administracji skarbowej na szczeblu lokalnym.