Od tego roku największym podatnikom przybędzie kolejny obowiązek – konieczność informowania o realizowanej strategii podatkowej. Nowy wymóg dotyczy podatkowych grup kapitałowych i innych podatników, których przychody przekraczają w roku podatkowym równowartość  50 mln EUR. Jego wypełnienie wymagać będzie opracowania, spisania i podania do publicznej wiadomości, m.in. informacji o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków związanych z podatkami i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. Innymi słowy konieczne będzie opracowanie strategii podatkowej.

Co to jest strategia podatkowa? Czym się kierować w jej przygotowaniu? Jakie elementy powinna zawierać? Kiedy należy ją opublikować? Jakie działania należy podjąć by ją przygotować na czas?  To tylko niektóre pytania, jakie przychodzą do głowy gdy myśli się o wypełnieniu nowego obowiązku.

Jeżeli chcieliby Państwo omówić swoje wątpliwości dotyczące obowiązku informowania o strategii podatkowej, zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do odwiedzenia Bloga Vat oraz subskrypcji newslettera. Dzięki temu nie ominą Państwa żadne istotne informacje związane z obowiązkiem wdrożenia strategii podatkowej.