20 marca 2014 r. zespół Sendero Tax & Legal odniósł kolejny sukces w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradcom podatkowym Sendero w wystąpieniu w trakcie rozprawy udało się przekonać skład orzekający, że kwestia prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nie jest tak jednoznaczna jak można by się spodziewać analizując ukazujące się ostatnio negatywne orzeczenia. W rezultacie, po długiej naradzie Sąd postanowił przekazać sprawę do rozpoznania poszerzonemu, 7 osobowemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchwała wydana w wyniku tego postępowania będzie ważna dla tysięcy podatników w Polsce, jak również dla wszystkich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.