Sukces działu podatkowego przed WSA

Miło nam poinformować, że reprezentując jednego z naszych Klientów udało nam się uzyskać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu precedensowe rozstrzygnięcie. Dotyczyło ono opodatkowania podatkiem u źródła wypłaty dywidend.

Doradca podatkowy w SENDERO Tomasz Wilk wywodził, że nie jest konieczne weryfikowanie statusu rzeczywistego właściciela dywidendy. Obowiązek taki nie wynika ani z polskich przepisów, ani z przepisów europejskich, jego wypełnianie jest też nielogiczne. Organy podatkowe były przeciwnego zdania i stały na stanowisku, że prawo do preferencyjnego opodatkowania na gruncie podatku u źródła (w tym prawo do zwolnienia z podatku) zależy od wykazania, że odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem – co nie jest możliwe np. w przypadku struktur holdingowych.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację i jednoznacznie stwierdził, że polski płatnik wypłacając dywidendę nawet do spółki holdingowej stosuje preferencje podatkowe, w tym zwolnienia, bez obowiązku weryfikowania i wykazywania co dzieje się z dywidendą po jej wypłacie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny ale z pewnością stanowi ważny argument w rozważaniach dotyczących ewentualnej wypłaty dywidendy.