23 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w całości podzielił zarzuty ze skargi jednego z największych przedsiębiorstw południowej Polski, reprezentowanego przez doradców podatkowych z Sendero Tax & Legal. Sąd potwierdził prawidłowość zarówno zarzutów merytorycznych jak i dotyczących sposobu prowadzenia postępowania wskazanych w skardze i uchylił skarżony akt.