Z przyjemnością informujemy, że 17 listopada 2014 r. – w wyniku pytania zadanego przez sąd w sprawie prowadzonej przez SENDERO Tax & Legal  – skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął uchwałę, zgodnie z którą w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spadkobiercy mieli prawo odliczać od przychodu wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych poniesione przez zmarłych bliskich (sprawa o sygn. II FPS 3/14). Uchwała ta jest niezwykle istotna dla tysięcy podatników. Tym bardziej cieszymy się, iż poglądy przedstawiane przez doradców podatkowych SENDERO Tax & Legal w pismach procesowych znalazły uznanie Prokuratora Generalnego, który przystąpił do postępowania oraz Sądu.