28 marca, wtorek, 10:00 – 11:30

Rejestracja

Prowadzący: Monika Bilska

W przeciwieństwie do innych podatków, zasady funkcjonowania podatku akcyzowego w Polsce nie są powszechnie znane księgowym. Wynika to głównie z faktu, że opodatkowaniu akcyzą podlegają tylko określone kategorie wyrobów. Należy jednak pamiętać, że wśród wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą – oprócz alkoholu, wyrobów tytoniowych czy paliw – znajdują się również wyroby energetyczne często używane przez przedsiębiorców, tj. np. oleje, smary, czy rozpuszczalniki. Co istotne, ustawa o podatku akcyzowym nakłada liczne obowiązki nie tylko na podmioty dokonujące obrotu wyrobami energetycznymi, ale również na podmioty nabywające i zużywające te wyroby. Z kolei niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

W trakcie webinaru postaramy się wyjaśnić, jakie obowiązki akcyzowe mogą ciążyć na podatnikach nabywających wyroby energetyczne i na co należy zwracać uwagę, aby uniknąć ewentualnych sankcji związanych z ich niewykonaniem.

Zachęcamy do udziału w pierwszym spotkaniu!