Termin: 26 marca | 10:00-11:30
Rejestracja: https://bit.ly/3VnbmkT
Prowadzący: Katarzyna Tabak-Wykurz  Filip Firut

To kolejne już spotkanie z cyklu BHP w innym ujęciu – perspektywa kancelarii prawnej Sendero Tax & Legal.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe kwestie w każdym przedsiębiorstwie. Wszyscy wiedzą, że trzeba się tym zająć. I co bardzo ważne – trzeba się tym zająć dobrze.

Na kim spoczywa jednak ta ostateczna odpowiedzialność za wszystkie sytuacje, w których coś idzie źle?
Kto odpowie za wypadek przy pracy, kto zapłaci odszkodowanie albo zadośćuczynienie?

Wreszcie – kto zasiądzie na ławie oskarżonych w procesie karnym?

To często złożone i skomplikowane zależności. A stanowisko sądów w tego typu sprawach często może zaskoczyć najbardziej doświadczonego prawnika.

Webinar organizowany we współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zapraszamy do zapisów!