➡️Webinar: Pakiet SLIM VAT 3 i ostatnie zmiany w ustawie o VAT. Co czeka podatników?

➡️Termin: 28 września | czwartek, 10:00-11:30

➡️Rejestracja: https://tiny.pl/cf4gw

Po długim okresie prac legislacyjnych 1 lipca wszedł w życie pakiet #SLIMVAT3. Jest to kolejny pakiet uproszczeń, który – zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów – ma przyczynić się do ułatwienia stosowania przepisów ustawy o #VAT. Podczas webinaru omówimy następujące kwestie:

✔️zasady przeliczania faktur korygujących wystawionych w walutach obcych,
✔️brak wymogu posiadania faktury przy odliczaniu VAT od WNT,
✔️korekty związane z WDT,
✔️zmiana sposobu ustalania wysokości sankcji VAT,
✔️pozostałe zmiany ze SLIM VAT 3,
✔️stawki VAT w 2023 r. oraz zmiany w JPK_VAT.

Webinar jest spotkaniem otwierającym cykl „Kilka słów o podatkach z Sendero Tax & Legal”. W trakcie pięciu spotkań omówione zostaną wybrane zagadnienia podatkowe istotne z punktu widzenia codziennych rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych. Poruszymy kwestie dotyczące CITu, VATu.

Cykl organizujemy we współpracy z Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. (WSSE „INVEST-PARK”)