Termin: 17 października | 10:00-11:30

Rejestracja: https://tiny.pl/c1j6g

Schematy podatkowe to działania lub zdarzenia, które posiadają cechy oraz spełniają kryteria określone w przepisach podatkowych. Podatnicy muszą raportować je władzom skarbowym w określonym trybie i terminie.

Regulacje o schematach podatkowych (nazywane skrótowo MDR – od anielskiego „Mandatory Discosure Rules”) są bardzo skomplikowane i mają szeroki margines interpretacji. Z drugiej strony, za ewentualne uchybienia w raportowaniu MDR przewidziano dotkliwe kary finansowe, w tym grzywny mogące sięgać ponad 34 mln złotych. Przepisy o MDR obowiązują od 2019 r., a więc już prawie 5 lat. To dobry moment na podsumowanie najważniejszych informacji o tym obowiązku sprawozdawczym.

W trakcie webinaru postaramy się ludzkim językiem wyjaśnić czym jest schemat podatkowy, jakie obowiązki w zakresie MDR ciążą na podatnikach, jakie sankcje przewidziano za niedopełnienie ww. obowiązków oraz czy są one stosowane w praktyce, jak wygląda statystyka raportowania MDR.

Zapraszamy do udziału!