18 maja, 10:00-11:30

Rejestracja: https://bit.ly/41wWksd

Jak spełnić wymagania związane z organizacją ręcznych prac transportowych oraz prac szczególnie niebezpiecznych?

Przed pracodawcami stoją konkretne wymaga związane z organizowaniem pracy. Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, w których brak jasno określonych reguł doprowadził do wypadku w pracy. Kto wówczas ponosi odpowiedzialność? Jak pracodawca może odpierać zarzuty?

O tym porozmawiamy na najbliższym webinarze!
Webinar organizujemy we współpracy z Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”