Już w czwartek na pierwszym webinarze z cyklu #GodzinaNaPodatki Adam Wnuk omówi następujące zagadnienia:

➡️znaczenie rzeczywistego właściciela w podatku u źródła,

➡️rzeczywisty właściciel w #CIT, a beneficjent rzeczywisty w #CRBR, warunek rzeczywistej działalności gospodarczej – kiedy działalność jest wystarczająco realna,

➡️rzeczywisty właściciel na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

➡️co zrobić, jeśli odbiorca płatności nie jest rzeczywistym właścicielem?

➡️Koncepcja look-through approach.

Rejestracja: https://tiny.pl/cwp5h