5 sierpnia, piątek, 10:00 – 10:20

Rejestracja na webinar

Pod koniec maja tego roku przeprowadziliśmy dla Państwa webinarium na temat transakcji łańcuchowych. Wskazaliśmy, na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić prawidłową klasyfikację dostaw dokonywanych w ramach tego typu transakcji. Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować temat.

Podczas kolejnego webinarium skupimy się na uproszczeniach w rozliczaniu VAT z tytułu szczególnego rodzaju transakcji łańcuchowych, jakimi są wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne. Postaramy się przybliżyć Państwu zasady działania uproszczenia oraz wskażemy najistotniejsze przesłanki oraz warunki natury formalnej, jakie muszą być spełnione, aby uproszczenie mogło zostać bezpiecznie zastosowane.

Zachęcamy do rejestracji!