Termin: 9 listopada

Rejestracja: https://tiny.pl/cp8fl

Na początku kwietnia tego roku przeprowadziliśmy dla Państwa webinarium na temat transakcji łańcuchowych, podczas którego wskazywaliśmy, na co należy zwracać uwagę, aby zapewnić prawidłową klasyfikację dostaw dokonywanych w ramach tego typu transakcji. Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować temat.

Podczas kolejnego webinarium skupimy się na uproszczeniach w rozliczaniu VAT z tytułu szczególnego rodzaju transakcji łańcuchowych, jakimi są wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne. Postaramy się przybliżyć Państwu zasady działania uproszczenia oraz wskażemy najistotniejsze przesłanki oraz warunki natury formalnej, jakie muszą być spełnione, aby uproszczenie mogło zostać bezpiecznie zastosowane.

Webinar poprowadzi Monika Bilska. Zapraszamy do zapisów!