Na uproszczonych zasadach można otrzymać wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji.

25 marca 2021 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (dalej: Program). Na jego podstawie do końca roku przyznawanie grantów rządowych na inwestycje odbywa się w oparciu o nowe uproszczone zasady. Oznacza to przede wszystkim łatwiejsze kryteria oraz wyższe poziomy udzielanego wsparcia.

Cały artykuł autorstwa konsultanta podatkowego Anny Skowron znajduje się na stronie Rzeczpospolitej :https://kancelarierp.pl/wsparcie-na-zatrudnienie-z-tytulu-kosztow-kwalifikowanych-tworzenia-nowych-miejsc-pracy