Z radością informujemy o kolejnym sukcesie doradców podatkowych SENDERO Tax & Legal. W wyniku skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uzyskaliśmy korzystny dla Klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w precedensowej sprawie. Sąd przychylił się do naszej argumentacji wskazującej na przedawnienie zobowiązania podatkowego – mimo uchylenia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego w wyniku nadzwyczajnego postępowania sądowoadministracyjnego. Nasz sukces jest tym większy, że stan faktyczny był niezwykle skomplikowany, a przepisy nie odnosiły się wprost do rozpatrywanych zagadnień. Cieszy on również dlatego, że dzięki naszemu wsparciu Klient uzyskał zwrot nadpłaty wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości niemal dwukrotnie przewyższającej wyegzekwowaną przez władze skarbowe kwotę.