Sukces kancelarii – wygrana Klienta SENDERO przed Sądem Najwyższym

Klient wspomagany przez zespół procesowy SENDERO wygrał w Sądzie Najwyższym trudną sprawę z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy uchylił wyrok niekorzystny dla Klienta SENDERO i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Wartość przedmiotu zaskarżenia przekroczyła pół miliona złotych. Orzeczenie Sądu Najwyższego wyjaśnia dotychczasowe różnice w orzecznictwie dotyczące rozkładu ciężaru dowodów w podobnych sprawach.